หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88จัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเจาะจง

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเจาะจง

วันที่บันทึก : 28/03/2562

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88การเข้าใช้ : 2360880 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558